Logo

Eco-activiteit verlengde weidegang

Welkom op deze aanmeldpagina Eco-activiteit verlengde weidegang voor melkleverende bedrijven.


Stichting Weidegang is op basis van de Algemene Voorwaarden Eco-activiteit weiden van Stichting Weidegang door de Minister van LNV erkend als certificeringsschema voor de Eco-activiteit verlengde weidegang. Qlip B.V. voert deze regeling als Certificerende Instelling voor de stichting uit.

De aanmelding bestaat uit twee onderdelen:

 • U meldt zich aan bij RVO aan voor deelname aan de eco-activiteit verlengde weidegang (via de gecombineerde opgave). Uw aanmelding bij RVO moet uiterlijk 15 mei 2024 zijn afgerond. Meer informatie over Eco-activiteiten vindt u bij:Eco-activiteiten, punten en waarde 2024 (rvo.nl)
 • U meldt zich via deze pagina aan bij Qlip B.V. voor controle op de uitvoering van weidegang. De aanmelding moet voor de start van het weiden en uiterlijk 1 mei 2024 zijn ontvangen door Qlip B.V.

 • Indien uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden ontvangt u aan het eind van het weideseizoen een verklaring van Qlip B.V. waarmee u bij RVO kunt aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden.

  Let op: aanmelden voor Eco-activiteit verlengde weidegang is alleen mogelijk voor:

  • Bedrijven met koeien (Bos taurus) die ten minste éénmaal hebben gekalfd en die bedrijfsmatig worden gehouden voor de productie van melk voor menselijke consumptie (of verwerking daarvan). Het is niet verplicht om de melk te leveren aan een zuivelfabriek; de melk mag ook op het bedrijf zelf verkocht of verwerkt worden.
  • De volgende bedrijven komen dus niet in aanmerking voor deze eco-activiteit:
   • Bedrijven met uitsluitend jongvee bestemd voor de melkveehouderij;
   • Bedrijven met uitsluitend zoogkoeien, bestemd voor de vleesproductie;
   • Bedrijven met buffels.

  Biologische bedrijven krijgen op basis van hun SKAL certificaat al de hoogste eco-premie en hoeven zich daarom niet aan te melden voor deze eco-activiteit weiden. Kijk voor meer info op www.rvo.nl


  Om aantoonbaar te maken dat uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden van de verlengde weidegang is vanaf 2024 een dubbele aanmelding nodig:

  • U meldt zich voor 15 mei 2024 aan bij RVO aan voor deelname aan de eco-activiteit verlengde weidegang (via de gecombineerde opgave).
  • U meldt zich aan bij Qlip voor controle op de uitvoering van weidegang. Indien uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden ontvangt u aan het eind van het weideseizoen een verklaring van ons waarmee u bij RVO kunt aantonen dat uw bedrijf voldoet aan de voorwaarden. De aanmelding moet uiterlijk 1 mei 2024 zijn ontvangen door Qlip.

  De verlengde weidegang kent twee varianten:

  • Weiden categorie 1: er wordt minimaal 1500 uur geweid. Dit levert 8 punten op in de verschillende categorieën. Voor deze variant geldt een maximum van 5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel.
  • Weiden categorie 2: er wordt minimaal 2500 uur geweid. Dit levert 11 punten op in de verschillende categorieën. Voor deze variant geldt een maximum van 2,5 melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel.

  Voor beide varianten geldt dat uiterlijk 15 mei 2024 gestart moet worden met weiden.

  Op deze site kunt u zich aanmelden voor één van bovengenoemde varianten. Het tarief voor de deelnamekosten 2024 bij Qlip (excl. BTW) bedraagt €179. Dit is inclusief de afdracht aan Stichting Weidegang van €43,-. Aan het eind van deze aanmeldprocedure wordt u doorgeleid naar de betaalpagina.